Espressioni in lëtzebuergesch (lussemburghese)

Ech schwätzen Lëtzebuergesch.
 • 03.01

  Lussemburghese / Italiano
  Espressioni in lëtzebuergesch (lussemburghese)

  Lussemburghese

  Italiano

  Moien
  Buongiorno

  Äddi
  Arrivederci

  Jo
  Si

  Nee
  No

  Merci
  Grazie

  Wann ech gelift
  Per favore (please)

  Keng Ursaach
  Prego (you’re welcome)

  Gär geschitt!
  Di niente

  Wéi geet et?
  Come va?

  Mir geet et gutt/schlecht
  Va bene/male

  Wou ass d’Gare?
  Dove è la stazione?

  Wou ass de Flughafen?
  Dove è l‘aeroporto?

  Wou asse gudde…