03.01

Lussemburghese / Italiano
Espressioni in lëtzebuergesch (lussemburghese)

Lussemburghese

Italiano

Moien Buongiorno
Äddi Arrivederci
Jo Si
Nee No
Merci Grazie
Wann ech gelift Per favore (please)
Keng Ursaach Prego (you’re welcome)
Gär geschitt! Di niente
Wéi geet et? Come va?
Mir geet et gutt/schlecht Va bene/male
Wou ass d’Gare? Dove è la stazione?
Wou ass de Flughafen? Dove è l‘aeroporto?
Wou asse gudde Restaurant? Dove è un buon ristorante?
Wéivill kascht dat? Quanto costa?
Kann ech de Menu kréien? Posso avere il menu?
Ech hunn en Zëmmer reservéiert. Io ho prenotano una camera